தமிழ் சமூக மையம்

தமிழ் சமூக மையம் மீதான முதற்பார்வை

தமிழ் சமூக மையம் எவ்வித வடிவத்தைக்கொண்டிருக்கலாம் என்பதைக்காட்ட முதலாவது வடிவமைப்பை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். வடிவமைப்புப் பற்றி நீங்கள் மேலதிகமாக அறிந்துகொள்வதற்கும் உங்கள் பின்னூட்டங்களை வழங்குவதற்குமான அலகு கீழே உள்ளது.

வடிவமைப்புக்கு முந்திய ஆய்வானது 311 ஸ்ரெயின்ஸ் வீதியின் வாய்ப்புகளும் கட்டுப்பாடுகளும் எங்ஙனம் தமிழ் சமூக மையத்தால் சாதகமாகப் பயன்படுத்தப்படலாம் என எடுத்துக்காட்டுகிறது.

வடிவமைப்புக்கான அடிப்படை வழிகாட்டிகளாக ஐந்து விடயங்களை நாம் மனதிலிருத்தினோம்: (1) கலந்தாய்வுகளின் அடிப்படையிலான சேவைத்திட்ட வெளிகள் (2) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான உறுதிப்பாடு (3) பூர்வகுடிக் குமுகங்களை மதித்தல் (4) குடியிருப்பாளர்களின் கரிசனங்களுக்கான தீர்வுகள் (5) தமிழ்ப் பண்பாடும் வரலாறும்.

தமிழிரின் பாரம்பரியக் கட்டிடக்கலை (மைய முற்றம்), தமிழ்மொழியும் சங்க இலக்கியக் கோட்பாடுகளும் (ஐந்திணைகள்), புலப்பெயர்வையும் ஏதிலிவாழ்வையும் புகலடைவையும் உள்ளடக்கிய தமிழரின் அண்மைக்கால வரலாறு (கப்பல்) ஆகியவற்றால் வடிவமைப்பு அகத்தூண்டல் பெற்றுள்ளது.

வான்வழித் தோற்றம்

வான்வழித் தோற்றம்

இந்தத் தோற்றவுருவிலே, வடகிழக்கு மூலையில் அமைந்துள்ள கட்டிடம், திறந்த திடல், சிறுவர்கள் விளையாட்டுத்திடல், புல்வெளி ஆகிய அமைவிடத்தின் அனைத்து முக்கிய அங்கங்களையும் காணலாம். ‘ழ’ என்ற எழுத்து நிலத்தோற்றத்திலே வரையப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். கட்டிடம் முல்லைநிலத்தையும் குறிஞ்சி நிலத்தையும் உள்வாங்கி தட்டையாக மரங்களைக்கொண்டதொரு நிலையிலிருந்து உயர்ந்து மலைபோன்றதொரு உச்சியை அடைகிறது. சுற்றுப்புறத்திலே வாழ்பவர்களிலே பலர் நடந்தோ, ஈருருளியிலோ, பொதுப்போக்குவரத்திலோதான் வருவார்கள் என்பதைக் கருத்திலெடுத்தபோதும், போக்குவரத்துப் பற்றிய கரிசனங்களைத் தீர்க்கும் விதத்திலே போதியவளவு வாகனத் தரிப்பிடங்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தனிப்பட்ட முறையிலான வாகனப் பாவனையை ஊக்குவிக்காத வகையிலே வாகனத்திலே வந்து இறக்குவதற்கும் ஏற்றிச்செல்வதற்குமான பகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அயலிலே வாழ்பவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இடையூறைக் கூடியவளவு குறைக்கும் நோக்குடன் கட்டிடமானது வடகிழக்கு மூலையின் அந்தத்திலே, குறைவான உயரமுடையதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கட்டிடத்தின் கூரையானது பசுமைக்கூரையாக அமைக்கப்பட்டு, ரூஜ் தேசிய நகர்ப்புறப் பூங்காவினை உயரத்திலிருந்து கண்டுகளிக்கும் வசதியை பொதுமக்களுக்கு ஏற்படுத்துவதாக அமையும். பூங்காவினை கட்டிடத்துடன் இணைக்கும் வகையிலே நடைபாதைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அமைவிடத்தைத் தெருவிலிருந்து மறைக்கும் விதமாக மரங்கள் நாட்டப்பட்டு அப்பகுதி இயற்கைச்செழுமையூட்டப்படும். அமைவிடமும் கட்டிடமும் பொதுவாக உயரம் குறைந்ததாக வைத்திருக்கப்பட்டு அனைவருக்கும் இலகுவான அணுகலை வழங்கவென நிலவடிவங்களும் நிலவியலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கட்டிடத்திற்கெனப் பயன்படுத்தப்படும் வர்ணங்கள் யாவும் நிலத்தன்மையையொத்ததாய் அமைந்து கட்டிடமானது தனது இயற்கைச் சூழலுடன் இயல்புறக் கலக்க உதவும்.

மேற்குத் தோற்றம்

மேற்குத் தோற்றம்

ஸ்ரெயின்ஸ் வீதியிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிப்பார்க்கும் தோற்றம் இது. வரவேற்கும் ஒரு கரையிலே தரைதட்டி ஒளிர்விட்டு நிற்கின்ற கப்பலொன்றை இந்தத் தோற்றத்திற் தெரியும் கட்டிடம் நினைவூட்டும். தமிழ் மக்களின் அண்மைக்கால வரலாறுகளான புலப்பெயர்வு, ஏதிலிவாழ்வு, புகலடைவு ஆகியவற்றுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையிலே நூலகம், ஆவணக்காப்பகம், அருங்காட்சியகம் ஆகிய பண்பாட்டுக் கூறுகளையுள்ளடக்கிய தோற்றம் இது. பல்வேறு நடந்துகடக்கக்கூடிய பகுதிகளையும் இந்தத் தோற்றத்திலே காணலாம். இவை தலைமுறைகளுக்கிடையேயான ஒன்றுகூடுதலுக்கும் ஊடாடுதலுக்குமானவை.

தென்மேற்குத் தோற்றம்

தென்மேற்குத் தோற்றம்

ஸ்ரெயின்ஸ் வீதியிலேயிருந்து வடகிழக்கு நோக்கிப் பார்க்கும்போதுள்ள இந்தத் தோற்றத்திலே அசைவுகளையும் செயற்பாடுகளையும் காட்டும் ஒரு இயக்காற்றுமிக்க வெட்டுமுகத்தை உணரலாம். வாகனத்தில்வந்து ஏற்றவும் இறக்கவுமான பகுதியை இது காட்டுவதுடன் இந்த அமைவிடத்தின் பல்வேறு வசதிகைள - ஈருருளிச் சவாரி, ஓட்டம், விளையாட்டு, வெளித்திடலை இரசித்தல் உப்பட – எவ்வகையில் பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் இது காட்டுகிறது.

கிழக்குத் தோற்றம்

கிழக்குத் தோற்றம்

இந்தத்தோற்றம் வெளித்திடலில் இருந்து வடமேற்காக நோக்குவதாய் அமைந்துள்ளது. அயலவர்களின் அந்தரங்கத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக, வீட்டுமனைகளை நோக்கியுள்ள கப்பலின் பகுதி ஒளிக்கசிவுடைய பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். இது நூலகத்தையும், ஆவணக்காப்பகத்தையும், அருங்காட்சியகத்தையும் பயன்படுத்துபவர்கள் அமைதியாக நினைவுகளை மீட்பதற்கும் ஏதுவாயமையும். கப்பல் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களாவன ஒளிகசியும் தன்மையிலிருந்து ஒளி ஊடுருவும் தன்மைக்குமாறும்போது அது பாரம்பரிய தாயகங்களின் திசையை நோக்கியதாய் இருக்கும். இது தாயகத்தை நோக்கிப் பார்க்கையிலே எமது சிந்தை தெளிவுறுவதைக் குறியீட்டால் உணர்த்துவதாகும். கட்டிடத்தின் பசுமைக் கூரையிலிருந்து மக்கள் திடலிலே விளையாடுபவர்களைப் பார்ப்பதையும், ரூஜ் தேசிய நகர்ப்புறப் பூங்காவின் அழகிய காட்சிப்படிமங்களைக் கண்டுகளிப்பதையும் காணலாம். கப்பலின் அடிக்கட்டையை இதிலே தெளிவாகக் காணலாம்.