தமிழ்ச் சமூக மையம் கருத்துக்கணிப்பு

எம்மிடையே இயங்கிவருகின்ற சமூக அமைப்புகள் பின்வரும் கருத்துக்கணிப்பில் பங்கெடுப்பதன் மூலம் ரொறொன்ரோவில் அமையவுள்ள எமது தமிழ்ச் சமூக மைய கட்டடத்தின் நிர்மாண நிரலாக்கத் திட்டமிடலில் பங்கெடுக்குமாறு தமிழ்ச் சமூக மைய வழிப்படுத்து குழு வேண்டிக்கொள்கின்றது.

மெய்வல்லுனர் உடற்பயிற்சிக் கூடம்
$
$
$
$
$
$
நடனக் கலையகம்
$
$
$
$
$
$
வெளி விளையாட்டுக் களம்
$
$
$
$
$
$
கலைப் பண்பாட்டு அவைக்களம் (நிகழ்வரங்கம்)
$
$
$
$
$
$
வரலாற்று ஆவணக் காப்பகம், இனப்படுகொலை அருங்காட்சியகம்
சந்திப்புக் கூடம்
$
$
$
$
$
$
முதியோருக்கான சேவைகள்
உளநலச் சேவைகள்
மகளிருக்கான சேவைகள்
குழந்தை பராமரிப்புச் சேவைகள்
அகனள், அகனன், ஈரர், திருனர், மற்றும் நெகிழ்பாலுறவினருக்கான சேவைகள்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான செயற்பாடுகள்

உங்கள் கருத்துகளுக்கு நன்றி